organHƯỚNG DẪN SỬ DỤNG NHANH TRÊN ĐÀN ORGAN YAMAHA DÒNG PSR S 975|775
Ngày Đăng : 10/03/2018 - 5:03 PM
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG NHANH TRÊN ĐÀN ORGAN YAMAHA DÒNG PSR S 975|775. Nút Quay Số và nút [ENTER]. Tùy vào màn hình đã được chọn, Nút Quay Số có thể được dùng theo hai cách sau.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG NHANH TRÊN ĐÀN ORGAN YAMAHA  DÒNG PSR S 975|775

 

Hướng dẫn sử dụng cơ bản trên đàn Organ Yamaha Psr s975|775

Giá đàn organ Yamaha mới cũ tại TpHcm rẻ nhất

Điều khiển dựa trên màn hình: Màn hình cung c ấp thông tin cho tất cả các loại cài đặt. Bạn có thể thay đổi bằng cách chọn các nút xung quanh màn hình.

2 Nút TAB [E][F]

1 Nút [A] [J]

Nút [A] – [J] dùng để chọn các menu xuất hiện ngay bên cạnh.

 • Ví dụ 1: trong màn hình lựa chọn Tập Tin (File Selection) (tr 26), nút [A] – [J] có thể được dùng để chọn các tập tin.
 • Ví dụ 2
 • Nút [A] và [B] được dùng để để chuyển con trỏ lên hoặc xuốn.

Nút [F] và [H] được dùng để chọn các thông số tương ứng.2 Nút TAB [ۆ][ڼ]: Nút dùng để thay đổi trang hiển thị sẽ có “tab” trên đầu trang.

3 Nút [1 ںۄ] [8 ںۄ]

Nút [1 ںۄ] – [8 ںۄ] dùng để chọn hoặc điều chỉnh cài đặt (lên hoặc xuống) cho những chức năng hiển thị ngay nên cạnh.

4 Nút Quay Số và nút [ENTER]

Tùy vào màn hình đã được chọn, Nút Quay Số có thể được dùng theo hai cách sau.

 • Chọn tập tin (Voice, Style, Song, và thông số khác)

Khi màn hình File Selection (tr 26) hiển thị, bạn có thể dùng nút Quay Số và nút [ENTER] để chọn một tập tin. Xoay để di chuyển con trỏ.

Nhấn nút [ENTER] để chọn. Tập

tin được chọn sẽ sáng lên.

Nơi bán đàn organ yamaha psr s975|775

 

 
 • Điều khiển giá trị các thông số

Bạn có thể thoải mái dùng nút Quay Số song song với các nút [1 ںۄ] – [8 ںۄ] để điều chỉnh các thông số hiển thị trên màn hình. Xoay nút Quay Số để điều chỉnh các thông số đã chọn. Chọn thông số mong muốn với các nút [1 ںۄ] – [8 ںۄ] thích hợp.

Kỹ thuật này cũng hoạt động tốt với các thông số pop-up như Tempo và Transpose. Chỉ cần nhấn nút thích hợp (vd., TEMPO [+]), và xoay nút Quay Số để cài đặt giá trị.

5 Nút [EXIT] (thoát)

Nhấn nút [EXIT] để quay lại màn hình trước đó. Nhấn nút [EXIT] vài lần để quay lại màn hình cài đặt mặc định chính 

Mở nhanh màn hình muốn truy cập — Direct Access

Với chức năng truy cập trực tiếp thuận tiện, bạn có thể ngay lập tức mở nhanh màn mong muốn – chỉ cần nhấn một nút bấm. Hãy tham khảo "biểu đồ truy cập trực tiếp" trên trang 106 để biết danh sách các màn hình có thể mở ra với chức năng truy cập trực tiếp.

1      Nhấn nút [DIRECT ACCESS].

Một thông báo xuất hiện trên màn hình nhắc bạn nhấn nút thích hợp. 

2     Nhấn nút (hoặc xoay knob, bánh xe, pedal đã kết nối) tương ứng với màn hình bạn muốn cài đặt. 

Địa điểm bán đàn organ yamaha psr s975|775 giá rẻ

Ví dụ, nhấn nút [GUIDE] để mở cài đặt cho Guide mode.

Thông điệp hiển thị trên màn hình: Một thông báo (thông tin hoặc hộp thoại xác nhận) đôi khi xuất hiện trên màn hình để tạo thuận lợi cho việc chơi đàn. Khi thông báo xuât hiện, bạn chỉ cần nhấn nút thích hợp

Cấu hình hiển thị chính

Thông điệp xuất hi ện trên màn hình chính khi mở nguồn. Màn hình hi ển thị các cài đặt căn bản hiện t ại cho các Voice và Style đã được ch ọn, cho phép bạn thấy trong mỗ i trang đơn. Màn hình chính xuất hiện trong suốt thời gian bạn chơi đàn.

GHI CHÚ

Bạn có thể mở nhanh màn hình chính bằng cách nhấn nút [DIRECT ACCESS] ,ngay sau khi nhấn nút [EXIT] .

 1. Tên Song (bài nhạc) và thông tin liên quan

Hiển thị tên Song đã được chọn, thời gian và tempo. Nhấn nút [A] để chọn màn hình Song Selection – chọn bài nhạc (tr 62).

 1. BAR/BEAT/Tempo

Hiển thị vị trí hiện tại (bar/beat/tempo) khi phát Style hoặc Song .

 1. Tên hợp âm

Khi mở nút [ACMP], hợp âm trên đàn sẽ hiển thị. Khi phát Song có chứa thông tin hợp âm, thì hợp âm hiện tại sẽ hiện ra.

 1. Split Point – điểm phân chia

Hiển thị vị trí của Split Point (tr 58).

 1. Báo mức tín hiệu vào của MIC/Guitar (PSR-S970)

Khi một microphone/guitar được kết nối, mức tín hiệu đầu vào sẽ sáng lên. Điều chỉnh núm xoay [GAIN] trên màn hình điểu khiển chính thành màu xanh hoặc vàng (nhưng chưa thành màu đỏ). Tham khảo trang 88 đế có thêm thông tin về kết nối microphone/guitar, nhấn nút [B]/[C]/[D] để mở màn hình chọn kiểu Vocal Harmony .

 1. Tên Style và thông tin liên quan

Hiển thị tên Style đã được chọn trong hiện tại, thời gian và tempo. Nhấn nút [E] để mở màn hìn chọn Style (trang 48).

 1. Tên Voice

Hiển thị tên Voice đã được chọn trong hiện tại cho phần RIGHT 1, RIGHT 2 và LEFT (trang 35). Dùng nút [F], [G] and [H] để mở màn hình lựa chọn Voice cho các phành phần tương ứng: Nhấn một lần để tô làm sáng thành phần c ủa Voice, nhấn thêm một lần nữa để mở màn hình lựa chọn Voice

 1. Tên từng kênh của Multi Pad

Hiển thị tên của từng bank trong Multi Pad. Nhấn nút [I] để mở màn hình lựa chọn kênh Multi Pad (trang 76).

 1. Tên từng kênh của Registration Memory

Hiển thị tên của từng kênh Registration Memory đã được chọn và số Registration Memory. Nhấn nút [J] để mở màn hình lựa chọn kênh RegistrationMemory (trang 86).

 1. Cài đặt Volume Balance hoặc Channel On/Off

Hiển thị cài đặt volume balance (trang 57) hoặc channel on/off (trang 56,65) giữa các thành phần. Dùng nút [1 ںۄ] – [8 ںۄ] để thay đổi cài đặt.

 1. Thông tin núm LIVE CONTROL

Hiển thị số đã được chọn trong số tám giá trị có thể gán cho núm LIVE CONTROL

 1. Loại Vocal Harmony (PSR-S970)

Hiển thị loại Vocal Harmony đã được chọn trong hiện tại (tr 91).

 1. Thông tin phát /thu âm Audio trên ổ nhớ USB

Hiển thị thông tin tập tin audio đã được chọn từ USB đang kết nối (trang 71), bao gồm thời gian phát còn lại, tên tập tin và icon chế độ Repeat. Khi thu âm audio đang chờ sằn, đèn hiệu “WAITING” sẽ xuất hiện. Trong khi đang thu âm, đèn hiệu “RECORDING” sáng lên liên tục.

 1. Transpose - chuyển giọng

Hiển thị giá trị thay đổi mỗi đơn vị nửa cung (trang 38).

 1. Nâng Octave

Hiển thị giá trị khi dịch chuyển octave (trang 38).

 1. Registration Sequence: Xuất hiện khi kích hoạt chế độ Registration Sequence. Tham khảo Reference Manual trên website, Chương 7 để biết thêm chi tiết

CHI CHÚ

Nhấn nút [BAL.] để mở màn hình Volume Balance, và nhấn nút [CHANNEL ON/OFF] để mở màn hình CHANNEL ON/OFF.

Cách sử dụng căn bản

Điều khiển dựa trên màn hình

Màn hình cung c ấp thông tin cho tất cả các loại cài đặt. Bạn có thể thay đổi bằng cách chọn các nút xung quanh màn hình.

2 Nút TAB [E][F].

1Nút [A] – [J]     1Nút [A] – [J]

1 Nút [A] [J]

Nút [A] – [J] dùng để chọn các menu xuất hiện ngay bên cạnh.

 • F] để mở màn hình CHANNEL ON/OFF.
 • TRUNG TÂM NHẠC CỤ THIÊN THÀNH 

  Liên hệ: 0989.723.703 - 0902.425.002

  ĐÚNG NHU CẦU – THỎA ĐAM MÊ

  ĐẾN VỚI CHÚNG TÔI ĐỂ MANG VỀ CÂY ĐÀN PHÙ HỢP NHẤT VỚI NHU CẦU, MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG, TÚI TIỀN, KỶ NĂNG BẠN CÓ VÀ HƯỚNG ĐẾN.

  Địa chỉ:

  - 1078 Nguyễn Văn Quá, Đông Hưng Thuận, Quận 12, Hồ Chí Minh, Việt Nam

  - 15 Đường ĐHT23 Tổ 7 KP1A, Đông Hưng Thuận, Quận 12, Hồ Chí Minh, Việt Nam

  - 14, Nguyễn Văn Quá, Tân Thới Hiệp, Quận 12, Hồ Chí Minh, Việt Nam

 

organCác tin khác