organHướng dẫn soạn nhạc với Guitar Pro 6
Ngày Đăng : 20/07/2019 - 4:26 PM
Hướng dẫn soạn nhạc với Guitar Pro 6, Với Guitar Pro 6, sau khi cài đặt, mở chương trình, nếu không nghe được âm thanh thì nhấn Sound > RSE [Realistic Sound Engine] F2. Hoặc Sound > Audio Setting… kiểm tra âm thanh.

soạn nhạc với Guitar Pro 6

Với Guitar Pro 6, sau khi cài đặt, mở chương trình, nếu không nghe được âm thanh thì nhấn Sound > RSE [Realistic Sound Engine] F2. Hoặc Sound > Audio Setting… kiểm tra âm thanh.

Có thể cài thêm SoundBanks đế có các âm thanh của nhạc cụ như Steel Guitar, Nylon Guitar, Basses, Cello, Flute… rất hay.

Đặt khóa, Tone và nhịp

 • Mở GP6
 • Mở file mới, nhập Title, Artist… (nhấn Stylesheet chọn khổ giấy, đổi font chữ…) > OK
 • Nhấn K, đặt Clef (Key, khóa)
 • Nhấn Ctrl + k, đặt Clef Signature (Tone)
 • Nhấn Ctrl + T, đặt Time Signature (Nhịp)
 • Hoặc nhấn các icon GP Clef

Cách soạn nhạc – sử dụng bàn phím:

 • Trên khuôn nhạc, nhấn vào vị trí cần soạn nhạc.
 • Nhấn phím 0 (Zero) : tạo nốt nhạc
 • Phím mũi tên lên / xuống / trái / phải: Nhấn phím mũi tên qua nốt khác, và đưa lên đưa xuống đúng vị trí cần nhập nốt nhạc (mũi tên lên xuống đặt cao độ), tiếp tục nhấn 0 tạo nốt mới…
 • Phím mũi tên còn dùng để tạo khuôn nhạc mới
 • + Tăng 1 Tone (trường độ)
 • – Giảm 1 Tone
 • Shift + + : Tăng 1 Semi-Tone
 • Shift + – : Giảm 1 Semi-Tone
 • B : Bend
 • V : Vibrato
 • H: HammerOn/Pull Off
 • A : Chord (hợp âm)
 • R: Dấu lặng. Tạo nốt nhạc xong, chọn nốt đó và nhấn R chuyển thành dấu lặng, nốt nhạc nào thì sẽ tạo dấu lặng đó, ví dụ nốt đen tạo dấu lặng 1 nhịp… nhấn phím + / – tăng giảm trường độ giống như nốt nhạc
 • Phím Tab: chuyển đổi giữa khuôn nhạc và TAB
 • Đảo đuôi: nhấn icon [Invert Stems] GP Invert Stems
 • . : dấu chấm nhỏ, thêm nữa nhịp
 • G : nốt nhỏ, nốt láy
 • L : dấu luyến
 • Ctrl + 1 / 2 / 3 / 4 : chuyển Voice khác
 • F6 : Ẩn dòng TAB : Track > Properties
 • F7 : mở bảng Style Sheet
 • Menu Track : thêm / bới Track (mỗi Track là một nhạc cụ, một giọng Voice riêng)
  Thiết lập Repeat và đặt dấu Coda (hoặc De Capo al fine), hãy sử dụng menu Bar hoặc nhấn phím D
 • Thay đổi tốc độ Tempo, nhấn Sound > t=, hoặc nhấn  GP Tempo  ở góc phải dưới cửa sổ chương trình
organCác tin khác