organCác sự cố thường gặp trên đàn organ Yamaha Psr s970|s770, organ Yamaha Psr s975|s775
Ngày Đăng : 26/03/2018 - 7:26 PM
Các sự cố thường gặp trên đàn organ Yamaha Psr s970|s770, organ Yamaha Psr s975|s775, ĐÀN ORGAN YAMAHA PSR S975 GIÁ RẺ MỚI CHÍNH HẢNG BẢO HÀNH 2 NĂM, ĐÀN ORGAN YAMAHA PSR S775 GIÁ RẺ MỚI CHÍNH HẢNG BẢO HÀNH 2 NĂM

Các sự cố thường gặp trên đàn organ Yamaha Psr s970|s770, organ Yamaha Psr s975|s775

Tổng quát

 

 

 

 

Phát ra tiếng tách hoặc bụp khi bật hoặc tắt nguồn.

Điều này là bình thường. Vì điện hiện đang cấp vào đàn.

 

 

 

 

 

 

 

Điện tự động tắt.

Điều này là bình thường và do chế độ Tự Động Tắt Nguồn đang

 

 

 

bật. Nếu cần, bạn có thể thay đổi thông số Tự Động Tắt Nguồn

 

 

 

 

(trang 17).

 

 

 

Loa trên đàn phát ra tiếng ồn.

Tiếng ồn có thể nghe được nếu một điện thoại di động được sử

 

 

 

dụng gần các nhạc cụ hoặc nếu điện thoại đang đổ chuông. Tắt

 

 

 

điện thoại di động, hoặc để ra xa đàn.

 

 

 

 

 

 

 

Tiếng ồn được nghe từ loa của đàn hoặc tai nghe khi sử

Khi bạn sử dụng các nhạc cụ cùng với các ứng dụng trên iPhone /

 

 

 

 

 

 

dụng đàn với các ứng dụng trên iPhone / iPad.

iPad, chúng tôi khuyên bạn nên thiết lập " Airplane Mode " để "ON"

 

 

 

trên iPhone / iPad để tránh tiếng ồn gây ra bởi nhiễu sóng.

 

 

 

 

 

 

 

Có nhiều điểm sáng hoặc đen trên màn hình LCD

Đó là những điểm chết trên màn hình TFT-LCDs; Những điểm đó

 

 

 

không ảnh hưởng đến tính năng và hoạt động của đàn.

 

 

 

 

 

 

 

Có một chút khác biệt trong chất lượng âm thanh giữa các nốt

Điều này là bình thường và là kết quả của hệ thống lấy mẫu của

 

 

nhạc khác nhau khi chơi đàn.

nhạc cụ.

 

 

 

 

 

 

 

 

Một số Voice có âm thanh bị lặp.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Một số tiếng ồn hoặc rung xuất hiện rõ đặc biệt ở các nốt cao

 

 

 

 

hơn, tùy mỗi Voice.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Âm lượng tổng quá nhỏ hoặc không có tiếng.

Âm lượng tổng thể đang để mức quá thấp. Vặn nút [MASTER

 

 

 

 

VOLUME] để ra âm lượng phù hợp.

 

 

 

 

 

 

 

 

Tất cả các phần trên phím đang để chế độ tắt. Sử dụng PART ON

 

 

 

/ OFF [RIGHT 1] / [RIGHT 2] / [LEFT] để bật lên.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Âm lượng của các bộ phận riêng lẻ có thể được đặt quá thấp.

 

 

 

 

Mở âm lượng to hơn trong màn hình BALANCE (trang 57).

 

 

 

 

 

 

 

 

Hãy chắc chắn rằng các kênh mong muốn đang để ON (tr 56, 65).

 

 

 

 

 

 

 

Tai nghe đang được kết nối khiến âm thanh ra loa bị ngắt. Cần rút

 

 

 

dây tai nghe..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kiểm tra loa đang để ON: [FUNCTION]

 

 

 

 

TAB [ۆ] MENU 1   [J] UTILITY   TAB [ۆ][


ڼ] CONFIG 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nút [FADE IN/OUT] đang bật, làm tắt tiếng. Hãy nhấn nút FADE

 

 

 

 

IN/OUT] để tắt chức năng.

 

 

 

 

 

 

 

 

Có thể nút LIVE CONTROL đang được gán chức năng nào đó

 

 

 

khiến cho âm thanh bị tắt. Hãy kiểm tra nút này và reset (trang

 

 

 

40).

 

 

eshooting

 

 

 

 

Âm thanh bị méo hoặc ồn.

Âm lượng có thể đang để mức quá lớn. Kiểm tra tất cả các caid

 

 

 

 

 

 

đặt liên quan

 

 

 

 

 

 

 

 

Có thể do bạn đã chỉnh sửa hiệu ứng hoặc lọc tiếng. hãy kiểm tra

 

ubl

 

là chỉnh lại cho phù hợp, Tham khảo Reference Manual.

 

 

 

 

 

Tro

 

 

 

 

 

 

 

 

Tiếng phát ra không đồng đều.

Có thể bạn đang chơi đa âm ở mức tối đa (trang 110) Khi đó các

 

 

 

 

 

âm đầu sẽ bị mất tiếng, chỉ còn lại các âm sau phát ra tiếng.

 

 

 

 

 

 

 

 

Âm lượng phím nhở hơn âm lượng phát Song/Style.

Âm lượng của các phím có thể được đặt quá thấp. Mở âm

 

 

 

 

lượng to hơn trong màn hình BALANCE (trang 57).

 

 

 

 

 

 

 

Màn hình hiển thị chính không sáng ngay cả khi bật nguồn.

Điều này có thể xảy ra nếu một USB đã được cài đặt vào thiết bị.

 

 

 

Cài đặt USB có thể làm cho đàn khởi động lâu hơn. Để tránh điều

 

 

 

này, hãy rút USB ra trước khi bật nguồn.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PSR-S970/S770 Owner’s Manual

107

 

 

 

Một số ký tự của các tập tin / thư mục tên là bị mất nét.

Các thiết lập ngôn ngữ đã được thay đổi. Hãy chọn ngôn ngữ

 

thích hợp cho các tên tập tin / thư mục (trang 18).

 

 

Một tập tin hiện tại không hiển thị.

Các tập tin mở rộng (.MID, vv) có thể đã bị thay đổi hoặc bị xóa.

 

Hãy đổi tên tập tin, thêm phần mở rộng thích hợp bằng máy tính.

 

 

 

Tên file dài quá 50 ký tự. Hãy đổi tên tập tin, giảm xuống ít hơn

 

50 ký tự.

 

 

Voice

 

Voice được chọn từ màn hình Voice Selection display không

Kiểm tra các thành phần đang để chế đô “on” hay chưa (trang

phát ra tiếng.

35). Nếu cần, nhấn nút PART ON/OFF để mở qua “on”.

 

 

Âm thanh bị “chồng” hoặc “nhân đôi”. Mỗi lần nhấn phím lại

Cả hai RIGHT 1 và RIGHT 2 đang để “ON,” và cả hai phần

phát ra âm thanh hơi khác.

đang cài đặt cùng một loại Voice. Chuyển RIGHT 2 qua “off”

 

hoặc thay đổi Voice của một trong hai phần.

 

 

Một số Voice nhảy một quãng tám cao độ khi chơi cao hơn

Điều này là bình thường. Một vài Voices có giới hạn về

hoặc thấp hơn.

cao độ. Khi đạt đến giới hạn, cao độ sẽ bị chuyển.

 

 

Style

 

Voice đã chọn từ màn hình Voice Selection không phát ra

Các kênh Rhythm của Style đã chọn có thể không có dữ liệu. Bật

tiếng.

nút [ACMP] thành on và chơi phần tay trái trên bộ bàn phím để

 

phát Style.

 

 

Chỉ kênh Rhythm phát được.

Hãy kích hoạt chức năng Auto Accompaniment bằng cách nhấn

 

nút [ACMP].

 

 

 

Kiểm tra phần hợp âm trên đàn (trang 58, 59).

 

 

 

Có thể bạn đã áp chế độ Track Mute cho nút LIVE CONTROL.

 

Hãy kiểm tra lại chế độ cài đặt và reset lại các giá trị (trang 40).

 

 

Không chọn được Styles trong USB.

Nếu kích cỡ Style data lớn (khoảng 120 KB hoặc lớn hơn), bạn

 

không thể chọn Style được vì data quá lớn để đàn có thể xử lý

 

được.

 

 

Song

 

Không thể chọn Song.

Có thể là do các thiết lập ngôn ngữ đã được thay đổi. Bạn cần

 

thiết lập ngôn ngữ thích hợp cho tên file Song.

 

 

 

Nếu kích thước của dữ liệu Song lớn (khoảng 300 KB hoặc lớn

 

hơn), các Song có thể không lựa chọn được bởi vì dữ liệu quá

 

lớn để đàn có thể xử lý được.

 

 

Không thể phát Song.

Song đã bị dừng lại vào cuối của dữ liệu Song. Quay trở lại từ đầu

 

của Song bằng cách nhấn vào nút SONG [J] (STOP).

 

 

 

Việc phát lại có thể bị giới hạn đối với các Song đang bị áp chế độ

 

chống, ghi. Tham khảo trang 27 để biết thêm chi tiết.

 

 

Song ngừng phát trước khi hết.

Chức năng Hướng dẫn đang mở. Lúc này đàn đang ở chế độ

 

“chờ” cho đến khi bạn bấm đúng phím. Nhấn nút [GUIDE] để tắt

 

chế độ Hướng dẫn.

 

 

Các số khác với giá trị hiện ra trên màn hình Song Position,

Điều này xảy ra khi chơi lại các dữ liệu âm nhạc mà tempo đã

xuất hiện khi nhấn nút [G] (REW)/[H](FF).

được cài đặt cố định.

 

 

Có một vài kênh bị mất khi phát lại Song.

Có thể những kênh đó đang ở chế độ “OFF.” Hãy bật tất cả các

 

kênh đó lên

 

 

Tempo, beat, đếm và nốt nhạc không hiện chính xác.

Một vãi dữ liệu Song trên đàn được thu âm với chế độ “free

 

tempo” (tempo tự do). Vì vậy với những bài đó tempo, nhịp và nốt

 

sẽ không hiện chính xác.

 

 

Thu và phát audio trên USB

 

Xuất hiện thông báo USB đang bận, không thể thu âm.

Hãy dùng loại USB tương thích (trang 100).

 

 

 

 

Có thể bộ nhớ trống của USB không đủ. Hãy kiểm tra thời

 

gian thu khả dụng trên màn hình thông báo (trang

75).

 

 

 

Nếu bạn dùng USB có chữa dữ liệu thu âm rồi, hãy kiểm tra

 

xem có còn những file nào quan trọng không, sau đó nên định

 

dạng (trang 101).

 

 

 

Không thể chọn file Audio.

Định dạng có thể không tương thích với nhạc cụ. Chỉ định dạng WAV.

 

Định dạng tương thích là: MP3 và WAV. Các file được bảo vệ bởi DRM

 

(Quản lý bản quyền kỹ thuật số) cũng không thể phát.

 

 

 

Âm lượng file sau khi thu âm khác với lúc thu.

Âm lượng phát lại đã bị thay đổi. Hãy cài đặt mức âm lượng

 

100 để khi phát lại âm lượng sẽ bằng với lúc thu (trang 74).

 

 

 

Mixing Console (Trộn âm)

 

 

Âm thanh lạ và khác hơn mong đợi khi thay đổi rhythm

Khi thay đổi rhythm/percussion Voices (Drum kits, v.v...) của

Voice (Drum kit, v.v…) của Style hoặc Song từ Mixer.

Style và Song từ thông số VOICE, các cài đặt chi tiết liên

 

quan đến tiếng drum sẽ được cài đặt lại, đôi khi bạn không

 

thể hồi phục lại âm thanh gốc. Trường hợp phát lại Song, bạn

 

có thể hồi phục âm thanh gốc bằng cách quay lại từ đầu và

 

organCác tin khác